ZPÁTKY K ZÁKLADŮM: CO JE TO WATTHODINA?

nabíjecí stanice Goal Zero YETI 1000X

Přestože jsou watthodiny (základní jednotka energie) na první pohled odvozeny od jednotky výkonu (od wattu), jejich význam je docela odlišný. Co která jednotka znamená? A co nám říká? Pojďme si v tom udělat jednou pro vždy jasno, ať se můžete ve funkcích našich powerbank nabíjecích stanic a solárních panelů lépe orientovat. A začněme tím nejzákladnějším!

Co je to watt?

Pro lepší pochopení watthodin je nejprve třeba vysvětlit, co je to Watt. Watt je jednotka pro měření výkonu. Výkon určuje, jak rychle energie proudí. Pokud si představíte Watty jako měření průtoku, je snadné určit, zda zařízení potřebuje velký nebo malý průtok pro svůj provoz. Čím vyšší jsou požadavky na wattáž, tím větší výkon je potřeba, aby zařízení fungovalo.

Představme si, že v létě jsou ve vaší oblasti časté výpadky proudu a potřebujete zjistit, kolik energie je potřeba, aby vaše lednička běžela. Určitě jste si všimli nálepky na ledničce s informacemi o modelu. Tato samá nálepka často zobrazuje také odběr energie vaší ledničky, stejně jako uživatelská příručka. Pokud se vám podaří najít pouze údaje o napětí a proudové spotřebě, rychlý výpočet vám řekne, kolik wattů vaše lednička potřebuje.

štítek s výkonem na přenosné lednici

Jak se vypočítají watty?

Jakmile zjistíte počet voltů a ampér, je snadné určit, kolik wattů váš lednička spotřebuje. Watty se vypočítávají pomocí následující rovnice:

Volty x Ampéry = Watty

Předpokládejme, že jste zjistili, že vaše lednička potřebuje 15 voltů a 3,5 ampérů, což vede k maximální spotřebě energie 52,5 wattů.

15 voltů x 3,5 ampérů = 52,5 wattů

Naopak můžete upravit tuto rovnici na základě dostupných informací. Pokud například ampéry nejsou uvedeny, můžete vydělit výkon volty. V Česku jsou běžné zásuvky s napětím 230 voltů, takže můžete použít rovnici:

Watty / Volty = Ampéry

Rychlé vyhledávání na internetu vám také může poskytnout odhad průměrného napětí většiny zařízení, takže se nemusíte starat, pokud vaše zařízení nemá uvedeny ampéry ani volty.

Poznámka: Kvůli různým faktorům, jako je okolní teplota domova, účinnost ledničky, jak dlouho a často je lednička otevřena, může nastat kolísání. Značka Goal Zero používá standardní testovací podmínky (STC) organizace Energy Star, aby obecně určili čas provozu jejich výrobků.

Co je to watthodina?

Watthodiny jsou jednotkou měření energie. Energie je celkový součet výkonu za určité období - jinými slovy, způsob měření kapacity. Pamatujte: kapacita se vztahuje k množství uložené energie v baterii. V tomto případě používáme časové období jedné hodiny. Takže jaký je rozdíl mezi watty a watthodinami? Watty měří rychlost výkonu v daný okamžik a watthodiny měří množství energie v určitém časovém úseku.

Jak se vypočítají watthodiny?

Při výpočtu kapacity baterie se watthodiny vypočítávají pomocí rovnice:

Jmenovité napětí x Ampérové hodiny = Watthodiny

Nabíjecí stanice Goal Zero Yeti 1500X má jmenovité napětí 10,8 voltů (V) a pokud toto číslo vynásobíme jejími 140,4 ampérovými hodinami (Ah), dostaneme 1516 watthodin (Wh).

10,8 V x 140,4 Ah = 1516 Wh

Poznámka: jmenovité napětí je napětí, kterým je zařízení označeno a na které se vztahují provozní charakteristiky (například standardní olověná baterie má jmenovité napětí 12 voltů).

Takže jak dlouho můžete napájet například svou ledničku?

nabíjecí stanice Goal Zero 1500X při nabíjecí domácí lednice

1 watthodina je rovna průměrnému výkonu 1 wattu po dobu jedné hodiny. 1 watt po dobu 5 hodin by znamenal 5 watthodin energie. Takže vaše lednička s výkonem 50 wattů napájená nabíjecí stanicí o kapacitě 1500 watthodin (například Goal Zero Yeti 1500X) by v teorii vydržela 30 hodin. Se stanicí Goal Zero Yeti 3000X by vydržela 60 hodin apod.

1500 watthodin (nabíjecí stanice) / 50 wattů (lednička) = 30 hodin

Zatímco používáme číslo 50 wattů pro ledničku, abychom si zjednodušili matematiku, realita je taková, že všechny ledničky se liší ve své spotřebě energie. Co to znamená při použití Goal Zero Yeti 1500X v reálných podmínkách? Pokud zohledníme faktory ovlivňující dobu provozu, lze předpokládat, že v případě nouze vám nabíjecí stanice Goal Zero Yeti 1500X udrží potraviny v běžné domácí lednici chladné po dobu přibližně 22 hodin. U menší přenosné lednice do obytného vozu to může být až 62 hodin.

nabíjecí stanice Goal Zero 1500X v obytném vozu

Podobně jako tachometr ve vašem automobilu mají přenosné nabíjecí stanice Goal Zero displej vybavený resetovatelným sledovačem watthodin, který počítá výstup stanice. Sledování spotřeby energie je také jednoduché díky aplikaci Goal Zero, která zobrazuje každou watthodinu proudící do vaší stanice Yeti a ven, v jednoduše čitelných grafech. Displej nabíjecí stanice i aplikace v mobilním telefonu vám také umožňují sledovat, kolik hodin zbývá do vybití a kolik hodin zbývá do úplného nabití jednotky.

Watthodiny nám poskytují metriku, kterou můžeme použít k vyjádření kapacity baterie a porovnání různých velikostí baterií. Jakmile získáte základní pochopení watthodin, budete lépe schopni odhadnout, kolik hodin produkty Goal Zero udrží vaše zařízení nabité.