VELKÁ SOUTĚŽ

Kompletní znění pravidel soutěže – „SOUTĚŽ O GOAL ZERO YETI 500X“

Níže uvedený text představuje úplná pravidla „SOUTĚŽ O GOAL ZERO YETI 500X“  (dále pouze „soutěž“). Jedná se o jediný text, který úplně a závazně upravuje pravidla soutěže. Účastí v soutěži účastník souhlasí s pravidly a podmínkami soutěže.

Pořadatel a Organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost MORIS design s.r.o., divize Distribution, Tiskařská 4, 108 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 27218228, DIČ: CZ27218228, dále jen „pořadatel“.

 Doba a místo konání soutěže

Soutěž proběhne v období od 1.11.2022 do 1.12.2022 do 23:59 (dále jen „doba konání soutěže“) na internetovém obchodě SAVETHEDAY.CZ / SAVETHEDAY.SK (stránka https://www.savetheday.cz/ ; https://www.savetheday.sk/ )  na území České republiky a Slovenské republiky.

Podmínky účasti v soutěži

Soutěžícím se může stát fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území ČR nebo SR, která splní pravidla soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci MORIS design s.r.o. a jim osoby blízké.

Pravidla soutěže a způsob určení vítěze

Soutěž probíhá na webu https://www.savetheday.cz/ nebo https://www.savetheday.sk  přičemž každý soutěžící může soutěžit i vícekrát.

Soutěžící musí být členem Věrnostního programu SAVETHEDAY.CZ. Soutěžící se zapojí do soutěže tím, že v období mezi 1.11.2022 a 1.12.2022 včetně uskuteční objednávku na e-shopu SAVETHEDAY.CZ / SAVETHEDAY.SK v minimální hodnotě 4000,-Kč nebo 160,-EUR. Objednávka se stává soutěžní objednávkou v případě, že je vystavena v době konání soutěže (1.11.2022 až 1.12.2022 včetně), její výsledná hodnota musí být po odečtení všech slev minimálně 4000,-Kč / 160,-EUR (horní hranice není stanovena); objednávka musí být uskutečněna, zaplacena a nezrušena v následujících 14 dnech. Jeden soutěžící může vytvořit libovolné množství soutěžních objednávek.

Čtrnáct dnů po skončení soutěže (15.12.2022 – dále jen „den vyhlášení výsledků soutěže“) pořadatel vylosuje ze všech soutěžních objednávek jednoho výherce. Každé soutěžní objednávce bude přiřazeno pořadové číslo a výherce určí generátor náhodných čísel.  Výherce bude kontaktován pořadatelem mailem nebo telefonicky nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne vyhlášení výsledků soutěže.

Výhra

Výherce získá nabíjecí stanici GOAL ZERO YETI 500X  v celkové hodnotě 21 290,-Kč / 849,90 EUR.

Předání výhry

Předání se uskuteční na místě a v termínu který si pořadatel a výherce odsouhlasí.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a schválení pravidel

Vstupem do soutěže vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. https://www.savetheday.cz/dokument/ochrana-osobnich-udaju/

Ostatní ustanovení a podmínky soutěže

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvaní, či soutěž kdykoliv přerušit nebo ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na internetové stránce https://www.savetheday.cz/  / https://www.savetheday.sk/ )